RODO
Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych Szkoła Podstawowa nr 28 im. B. Czwójdzińskiego w Szczecinie.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin, e-mailowo: sp28@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 46 66 051.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych - IOD
w Szkole Podstawowej Nr 28 im. B. Czwójdzińskiego  w Szczecinie

Imię i nazwisko:

Agnieszka Marciniak

Telefon:

91 85 22 093

E-mail:

iod@spnt.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych 

Imię i nazwisko:

Rafał Malujda

Telefon:

91 85 22 093

E-mail:

iod@spnt.pl

 

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl
tel./fax:  091 4666051