Laboratoria

Lab2

 

Laboratoria Przyszłości to rządowy program edukacyjno-technologiczny skierowany do polskich szkół, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe umożliwiające zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych 

wśród dzieci i młodzieży. Jednym z beneficjentów programu jest również nasza szkoła.

Dzięki udziałowi w programie zakupiliśmy do naszej szkoły różnorodny sprzęt za kwotę 108 000 zł.

Będą z niego korzystali uczniowie podczas różnorodnych zajęć oraz imprez i uroczystości odbywających się na w naszej szkole. 

Szczegóły dotyczące realizacji programu można znaleźć w zakładce LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl
tel./fax:  091 4666051