Ważne terminy

bip

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r. 

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3

Klasyfikacja uczniów

21 stycznia 2019 r.

4

Ferie zimowe

28 stycznia– 10 lutego 2019 r.

5

Egzamin gimnazjalny

cz. humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.

cz. matematyczno - przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r.

j. obcy -  12 kwietnia 2019 r.

6

Egzamin ósmoklasisty

język polski - 15 kwietnia 2019 r.

matematyka - 16 kwietnia 2019 r.

j. obcy nowożytny -  17 kwietnia 2019 r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

8

Klasyfikacja uczniów

13 czerwca 2019 r.

9

Koniec roku szkolnego 2018/2019

21 czerwca 2019 r.