Zebrania z rodzicami

bip

1.

13.09.2018 r.

Spotkanie z Rodzicami Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM / godz. 17.00

–  wybór przedstawicieli do RR, zapoznanie z planami pracy wychowawczej, wymaganiami edukacyjnymi

2.

13.09.2018 r.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców / godz. 18.30 – wybór zarządu RR opinia w sprawie planu pracy szkoły

3.

11.10.2018 r.

Spotkanie z Rodzicami  Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM / godz. 17.00

4.

15.11.2018 r.

Konsultacje dla rodziców IV-VIII i GM / godz. 16.30

Spotkanie z rodzicami I-III SP godz. 17.00

5.

13.12.2018 r.

Konsultacje dla rodziców I-III SP / godz.16.30

Spotkanie z rodzicami IV-VIII SP i GM – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną /  godz. 17.00

6.

17.01.2019 r.

Koniec wystawiania ocen

7.

21.01.2019 r.

Rada Klasyfikacyjna za I semestr

8.

24.01.2019 r.

Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

9.

24.01.2019 r.

Spotkanie z Rodzicami  Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM 

- podsumowanie semestru /  godz. 17.00

10.

14.03.2019 r.

Spotkanie z Rodzicami   Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM / godz. 17.00

11.

04.04.2019 r.

Konsultacje dla rodziców - nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM / godz. 16.30

12.

09.05.2019 r.

Spotkanie z Rodzicami Szkoły Podstawowej Nr 28 i GM 

- informacja o zagrożeniu oceną ndst / godz. 17.00

13.

10.06.2019 r.

Koniec wystawiania ocen

14.

13.06.2019 r.

Rada Klasyfikacyjna za II semestr

15.

17.06.2019 r.

Rada podsumowująca pracę w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

Terminarz klasyfikacji i spotkań z rodzicami