Wymagania na oceny

bip

Przedmiot

Klasa

Język polski

klasy4,5 i 6b

klasa 6a

Język niemiecki

klasy 4

klasy 5

klasy 6

Język angielski

wszystkie klasy

Historia

klasy 4

klasy 5

klasy 6

Matematyka

klasy 4

klasy 5

klasy 6

Przyroda

klasy 4

klasy 5

klasy 6

Zajęcia komputerowe

Informatyka

klasy 4

klasy 5

Plastyka

klasa 6

Wychowanie fizyczne

wszystkie klasy

Religia

Wszystkie klasy

Zajęcia techniczne

klasy 4

klasy 5-6