Koła zainteresowań dla klas I-III

bip

 

Nazwa

Prowadzący

Dzień

Godziny

Koło gier i łamigłówek kl. 2 – 3 gr.1

A. Szczudlińska

wtorek

12.50 – 13.35

Koło gier i łamigłówek kl. 2 – 3 gr.2

A. Szczudlińska

wtorek

13.45 – 14.30

Koło matematyczne

M.Róż

wtorek

12.50 – 13.35

Koło plastyczne

A.Bugajewska

wtorek

12.50 – 13.35

Koło przyrodnicze

  1. Stawicka

środa

13.45 – 14.30

Koło muzyczno-taneczne

M.Skarbiesz

środa

13.45 – 14.30

Koło plastyczne

P.Mościcka

środa

14.40 – 15.25

Koło języka niemieckiego

A.Surdyk

czwartek

13.45 – 14.30

Zespół wokalno-instrumentalny kl.2-3

M. Śmiech

czwartek

13.45 – 14.30

Koło języka angielskiego – kl. 1-3

J.Szypa

piątek

13.45 – 14.30

Gimnastyka korekcyjna*

M.Jedynasta-Kucio

środa

12.50 – 13.35

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne *

D. Lichman-Olewnik

czwartek

13.45 – 14.30

* zajęcia dla dzieci z zaleceniami