Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Przetargi

Szanowni Państwo , uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty. Wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informujemy że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia z dnia 22 stycznia 2021 r.


INFORMATOR DLA RODZICÓW - PRZEDSZKOLA

ZARZĄDZENIE NR 35/21ZARZĄDZENIE NR 35/21PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 stycznia 2021 rw sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniaw sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniauzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 dopublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowychInformacja o przetwarzaniu danych osobowych


UCHWAŁA NR XIII/467/19UCHWAŁA NR XIII/467/19RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowychprowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


 
 
 


 REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2021/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  Rekrutacja do klas pierwszych

Inforamtor - nowe terminy

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolaWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolana rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXV747/21 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu sięw trybie dziennym

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji przez jegorodzeństwo edukacji w jednym z trzech preferowanych przedszkoli/publicznej szkolepodstawowej/publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracyzawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej/publicznejinnej formy wychowania przedszkolnego

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczeciniew urzędzie skarbowym w Szczecinie

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez dzieckoobowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania określonew rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)

Oświadczenie o zamieszkanu wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin.

Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl
tel./fax:  091 4666051