Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Przetargi
 
 Wyniki kwalifikacji do klas pierwszych SP 28

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych


Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci zakwalifikowanych - przesuniętych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są potwierdzić woli przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnego oświadczenia. Można to zrobić na dwa sposoby.:
  1. Potwierdzenie woli dla osób biorących udział w elektronicznej rekrutacji w systemie NABOR - instrukcja
  2. Potwierdzenie woli dla osób biorących udział w rekrutacji w inny sposób  - przez odesłanie wypełnionego załącznika na adres: sp28@miasto.szczecin.pl  
 
Uwaga !!! Należy to uczynić do 26 czerwca do godz. 15:00
Ponieważ w związku z aktualną sytuacją, nie odbędzie się planowane wcześniej zebranie Rodziców, bardzo prosimy wszystkich Rodziców o przesłanie w ww terminie - na powyższy adres bądź przekazanie drogą telefoniczną (914666051) ewentualnych życzeń związanych z podziałem klas np. wybór języka.
Podręczniki do obowiązkowych zajęć zapewnia szkoła, informacja dotycząca podręcznika do religii oraz wyprawki wkrótce zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Bardzo prosimy tu co jakiś czas zaglądać ;-)
 

Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym 

Wytyczne dotyczące dyżurów wakacyjnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkonego podczas wakacji


Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  DLA UCZNIÓW KLAS I-III OD 25.05.

Załączniki:


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – OPIEKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 18.05.2020 r. 


Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli i  klas pierwszych


WAŻNE INFORMACJE !!!

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzeń MEN z dnia 20 marca 2020r.w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ww rozporządzeniach określono zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz  stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020r. do 26 czerwca 2020r.

W naszej szkole kształcenie odbywać się będzie poprzez aplikację GOOGLE CLASSROOM (informacje powyżej) 

Bieżące komunikaty będą wysyłane tak, jak dotychczas, za pomocą e-dziennika. 

Bardzo prosimy, aby pomimo pojawiających się trudności w jego działaniu, systematycznie próbować do niego zaglądać.

DLA ZAINTERESOWANYCH LINK DO STRONY KURATORIUM, GDZIE JEST WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/ 

 

„Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020 


 Informacje dotyczące programu rządowego "Dobry Start".

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sekretariat@sp28.szczecin.pl