Przetargi

Osoby składające dokumenty drogą elektroniczną w rekrutacji na rok szkolny
2020/2021 poroszone są o informację telefoniczną lub mailową w dniu
27.03.2020 do godz. 15.00 w celu potwierdzenia wysłanych dokumentów.


Ostatni dzień rekrutacji

W dniu 27.03.2020 r. (piątek) dokumenty zgłaszające 5,6 i 7-latków
w Naborze na rok szkolny 2020/2021 są przyjmowane w wersji papierowej i elektronicznej
tylko w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8.00-15.00.


Classroom - informacja dla rodziców


Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli i  klas pierwszych


WAŻNE INFORMACJE !!!

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzeń MEN z dnia 20 marca 2020r.w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ww rozporządzeniach określono zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz  stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

W naszej szkole kształcenie odbywać się będzie poprzez aplikację GOOGLE CLASSROOM (informacje powyżej) 

Bieżące komunikaty będą wysyłane tak, jak dotychczas, za pomocą e-dziennika. 

Bardzo prosimy, aby pomimo pojawiających się trudności w jego działaniu, systematycznie próbować do niego zaglądać.

DLA ZAINTERESOWANYCH LINK DO STRONY KURATORIUM, GDZIE JEST WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/


DOTYCZY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

Szanowni Państwo, informujemy, że pomimo zawieszenia w szkole zajęć rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem Sekretariat jest czynny jak zwykle w godz. 8:00 – 15:00 (dla pewności można wcześniej zadzwonić tel. 91 4666051) Bardzo proszę sprawdzić w zakładce REKRUTACJA obowiązujące terminy, aby nie spóźnić się za składaniem dokumentów. 


 

 

„Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020 


 Informacje dotyczące programu rządowego "Dobry Start".

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sekretariat@sp28.szczecin.pl