Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym 

Wytyczne dotyczące dyżurów wakacyjnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkonego podczas wakacji


 Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły od 1 czerwca 2020r.

ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI INDYWIDUWALNYCH I GRUPOWYCH


Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  DLA UCZNIÓW KLAS I-III OD 25.05.

Załączniki:


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – OPIEKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 18.05.2020 r. 


Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

Zmiana terminów rekrutacji do klas 1


Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli i  klas pierwszych


WAŻNE INFORMACJE !!!

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzeń MEN z dnia 20 marca 2020r.w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ww rozporządzeniach określono zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz  stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020r. do 26 czerwca 2020r.

W naszej szkole kształcenie odbywać się będzie poprzez aplikację GOOGLE CLASSROOM (informacje powyżej) 

Bieżące komunikaty będą wysyłane tak, jak dotychczas, za pomocą e-dziennika. 

Bardzo prosimy, aby pomimo pojawiających się trudności w jego działaniu, systematycznie próbować do niego zaglądać.

DLA ZAINTERESOWANYCH LINK DO STRONY KURATORIUM, GDZIE JEST WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/ 

 

„Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Ubezpieczenie uczniów 


Oddział Przedszkolny - podręczniki i wyprawka 2019/2020

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020 


 Informacje dotyczące programu rządowego "Dobry Start".