Terminarz konkursów w roku szkolnym 2017/2018

bip

TERMINARZ  KONKURSÓW   PRZEDMIOTOWYCH  DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  I  GIMNAZJÓW 
WOJEWÓDZTWA  ZACHODNIOPOMORSKIEGO  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

Lp.

Typ konkursu

Termin przeprowadzenia etapu szkolnego 
(I etap)

Termin przeprowadzenia etapu rejonowego
 
(II etap)

Termin ogłoszenia  wstępnych wyników  etapu rejonowego
(II etap)

Termin przeprowadzenia etapu wojewódzkiego 
(III etap)

Termin ogłoszenia wstępnych wyników etapu wojewódzkiego 
(III etap)

SZKOŁY PODSTAWOWE

1.

Języka Polskiego 

16 października 2017r. godz. 10.00

20 listopada 2017r. godz. 14.00

04 grudnia 2017 r.

5 lutego 2018 r.
godz. 14.00

19 lutego 2018 r.

2.

Matematyczny 

16 października 2017 r.
godz. 13.00

21 listopada 2017 r.
godz. 14.00

05 grudnia 2017 r.

6 lutego 2018 r.
godz. 14.00

20 lutego 2018 r.

3.

Języka Angielskiego

17 października 2017 r.
godz. 10.00

22 listopada 2017 r.
godz. 14.00

06 grudnia 2017 r.

7 lutego 2018 r.

godz. 14.00

21 lutego 2018 r.

4.

Języka Niemieckiego 

17 października 2017 r.
godz. 13.00

23 listopada 2017 r.
godz. 14.00

07 grudnia 2017 r.

8 lutego 2018 r.
godz. 14.00

22 lutego 2018 r.

GIMNAZJA

5.

Chemiczny 

16 października 2017 r.
godz. 10.00

20 listopada 2017 r. 
godz. 14.00

04 grudnia 2017 r.

5 lutego 2018 r.
godz. 14.00

19 lutego 2018 r.

6.

Polonistyczny

16 października 2017 r.
godz. 13.00

21 listopada 2017 r.
godz. 14.00

05 grudnia 2017 r.

6 lutego 2018 r.
godz. 14.00

20 lutego 2018 r.

7.

Języka Angielskiego

17 października 2017 r.
godz. 10.00

22 listopada 2017 r.
godz. 14.00

06 grudnia 2017 r.

7 lutego 2018 r.
godz. 14.00

21 lutego 2018 r.

8.

Matematyczny

17 października 2017 r.
godz. 13.00

23 listopada 2017 r.
godz. 14.00

07 grudnia 2017 r.

8 lutego 2018 r.
godz. 14.00

22 lutego 2018 r.

9.

Geograficzny 

18 października 2017 r.
godz. 10.00

24 listopada 2017 r.
godz. 14.00

08 grudnia 2017 r.

9 lutego 2018 r.
godz. 14.00

23 lutego 2018 r.

10.

Języka Niemieckiego 

18 października 2017 r.
godz. 13.00

27 listopada 2017 r.
godz. 14.00

11 grudnia 2017 r.

12 lutego 2018 r.
godz. 14.00

26 lutego 2018 r.

11.

Fizyczny

19 października 2017 r.
godz. 10.00

28 listopada 2017 r.
godz. 14.00

12 grudnia 2017 r.

13 lutego 2018 r.

godz. 14.00

27 lutego 2018 r.

12.

Historyczny 

19 października 2017 r.
godz. 13.00

29 listopada 2017 r.
godz. 14.00

13 grudnia 2017 r.

14 lutego 2018 r.
godz. 14.00

28 lutego 2018 r.

13.

Biologiczny

20 października 2017 r.
godz. 10.00

30 listopada 2017 r.
godz. 14.00

14 grudnia 2017 r.

15 lutego 2018 r.
godz. 14.00

01 marca 2018 r.

14.

Wiedza o Społeczeństwie 

20 października 2017 r.
godz. 13.00

1 grudnia 2017 r.
godz. 14.00

15 grudnia 2017 r.

16 lutego 2018 r.
godz. 14.00

02 marca 2018 r.