Dni dodatkowo wolne od zajęć

bip

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 roku Nr 186, poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej Nr 28:

  • 2 listopada
  • 10 -12 kwietnia (egzamin gimnazjalny)
  • 15 -17 kwietnia (egzamin ósmoklasisty)
  • 2 maja

W w/w dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.