Dni dodatkowo wolne od zajęć

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 roku Nr 186, poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Szkoły Podstawowej Nr 28:

  • 14 października
  • 31 października
  • 2 i 3 stycznia
  • 21 -23 kwietnia (egzamin ósmoklasisty)
  • 12 czerwca

W w/w dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sekretariat@sp28.szczecin.pl