Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projekt świetlicowy - Wartości społeczne

Temat: Wartości społeczne

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 6 szkoły podstawowej , uczęszczających na świetlicę. Głównym założeniem jest promowanie wartości społecznych poprzez różnorodne metody i formy pracy dydaktycznej.

 

Cele ogólne

• nabywanie umiejętności rozpoznawania zachowania społecznego

• kształtowanie umiejętności wysławiania się

• rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych

• kształtowanie odporności psychicznej dziecka

• propagowanie właściwych wzorców

• umiejętność pracy w grupach, planowania, rozwiązywania zadań

• wzmacnianie odpowiedzialności za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się 

z powierzonych zadań

• poznawanie zasad etycznych i wartości, które powinny obowiązywać współczesnego człowieka

• rozwijanie postawy tolerancji dla odmiennych kultur i religii

• integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem

 

Treści kształcenia

Przyjaźń - Wrzesień

Praca – Październik

Patriotyzm - Listopad

Tolerancja - Grudzień

Wolność - Styczeń

Miłość - Luty

Uczciwość - Marzec

Szacunek - Kwiecień

Piękno - Maj

 

Metody i techniki pracy :

• pogadanka

• scenka dramowa

• wiersze

• opowiadania

• mapy mentalne

• definicje słownikowe

• prace plastyczne

• plakaty

• inne

 

Formy pracy:

Uczniowie będą pracować samodzielnie, w parach lub grupowo. Stosowane będą formy: słowna, plastyczna i czytelnicza.

 

Środki dydaktyczne:

• arkusze papieru różnej wielkości,

• flamastry,

• kredki,

• książki,

• wiersze,

• materiały z Internetu,

• muzyka,

 

Miejsce:

świetlica

 

Planowane efekty:

Uczeń:

• rozumie pojęcie wartości społecznych,

• potrafi rozpoznać pewien zakres zachowań społecznych,

• potrafi zastosować pewien zakres postaw społecznych w życiu codziennym ,

• poddaje samodzielnej refleksji zachowania społeczne,

• kształtuje swój system wartości w oparciu o normy społeczne,

• stosuje nabytą wiedzę jako źródło inspiracji swoich postaw,

• świadomie uczestniczy w świecie wartości społecznych,

• aktywnie uczestniczy w zajęciach,

• wykonuje polecenia nauczyciela,

 

Sposób prezentacji:

Wystawa:

• plakat

• praca plastyczna

• prezentacja multimedialna

 

Ewaluacja

Program zajęć jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć świetlicowych i nie przewiduje sprawdzania kompetencji uczniów w sposób inny, niż praktyczny.

 

 

 

 

 

Tu jesteśmy

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Szczecinie
ul. Piaseczna 40
70-892 Szczecin
e-mail: sp28@miasto.szczecin.pl
tel./fax:  091 4666051